வெள்ளி, 15 ஏப்ரல், 2016

மது அகற்றிய வெடியும் வாணமும் புத்தி புகட்டாத கேரளத்துப் பட்டாசு: Kerala crackers

Kerala state Stood first in Education
But not ban Crackers even after tragedy
Crackers & Liquorகேரள மாநிலக் கல்வி முதல்
கேரள அரசு தேர்தலுடன்
பட்டாசு போதை2 கருத்துகள்: