ஞாயிறு, 9 டிசம்பர், 2018

longing for Equality ஏங்கித் தவிக்குது ஒரு உள்ளம்

Darkness and wet floor is dangerous to life
Religions and languages are divides
Related image
To the bright of the world.
Image result for to the bright of the ;world

ஈரமும் இருளும் உயிர்க்கொல்லி
மதமும் மொழியும் சேரத் தடை
Related image
உலகுய்ய...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக