ஞாயிறு, 1 ஜூன், 2014

வறண்ட பிரதேசங்களில் கற்கள்

வார்த்தைகளும் சொற்களும் அடையாளம்
மொழியும் ஆளுகையும் தொடு உணர் ஊடகம்
பாவனை பா வனை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக