சனி, 28 ஜூன், 2014

தொலையாது பார்த்துக்கொள்

Human needs locks
Human locks and Human songs don't need
Keys:and locks.

மனிதர்க்குப் பூட்டுகள் வேண்டும்
மனிதப் பூட்டுக்கு  மனிதர் பாட்டுக்கு


சாவியும் பூட்டும்?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக