திங்கள், 16 ஜூன், 2014

காம உருமாற்றம்.

செயல்களில் இருந்து பார்வைக்கும்
பார்வையிலிருந்து வார்த்தைக்கும்...
வெற்றிடத்தில்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக