திங்கள், 5 ஜனவரி, 2015

காட்சிப் பிழை. Contradiction of sights .காட்சிப் பிழைகள்

Shakes of Butter fly's wings
And the  Chameleon's head
both are same with hiding leaf.
வண்ணத்துப் பூச்சியின் இறகசைவும்
ஓணானின் தலையசைவும்
இலை மறைவில் ஒன்றாக!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக