ஞாயிறு, 25 ஜனவரி, 2015

65 ஆவது குடி அரசு தினச் செய்தி: 66th INDIAN REPUBLIC DAY NEWS

WE salute and pay tribute to Gandhi Statue
WE buried and send off his Policies
OH OH OUR INDIA.


காந்தி சமாதிக்கு மலர்கள்
காந்தி கொள்கைக்கு சமாதி

இந்தி யா! இந் தீயா!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக