ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி, 2015

தியானம்?! MEDITATION?!

Not accepting lies: Yes
Abide by the way of Truth
Forgetting presence of body.பொய் மறுத்தல்  ஆம்!.
மெய் மறுத்தல் அல்ல
மெய் மறத்தல் ........

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக