வெள்ளி, 20 பிப்ரவரி, 2015

SUN AND MOON TWO IN ONE:சுடர் தந்த சூரியனிலா? சுடர் தந்த சூரிய நிலா!

Is it dark comes after light off? only,
No; Its coming even U leaving me,
None of the directions visible to me...

விளக்கணைந்தால்தான் இருள் வருமா?
நீ விலகிச் சென்றாலும் வருகிறதே?
திசை ஒன்றும் புரியலையே!

2 கருத்துகள்: