வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி, 2015

SUITABLE CORRECTION பொருத்தமான திருத்தம்

Nature rectified its mistakes- By
Mixing pea-cocks beauty with cuckoo's voice with in U.
Passed its exam with beauty of two in one.செய்த தவறை திருத்தி கொண்டது இயற்கை
 மயிலின் அழகு குயிலின் குரல் உன் வசமாக
 உயிர்  தேர்  தேர்ச்சி!.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக