வெள்ளி, 2 அக்டோபர், 2015

உட்பொருள் CORE

Innocents makes unknown Questions
But Intellectuals lot to know more from that

Extra ordinary Star(t)s...in...


அறியாதிருப்போர் கேள்விகளில் கூட
அறிந்திருப்போர் அறிந்த கொள்ள வேண்டியது


அதிகம் அதி அகம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக