வெள்ளி, 23 அக்டோபர், 2015

It will be there But not visible:இல்லாது இருப்பது

Soothing means silent with happiness
Is it that name is having happiness with silence?
peace ? happy?

தணிகை என்றால் அமைதி இன்பம் என்றார்கள்
தணிகைக்கு என்று அமைதி இன்பம்
அமைதியா ? இன்பமா?கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக