புதன், 14 அக்டோபர், 2015

சொற் சுவை பொருட் சுவை TASTE OF WORDS AND THINGS

Dug-of-War in Mother's womb to do good
Universal space&chances to do wrong things

Abortion.


நல்லதை செய்ய கர்ப்பவயிற்றுள் போர்
அல்லதை செய்ய வானளாவ வாய் பூ

கருச் சிதைவு


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக