செவ்வாய், 22 டிசம்பர், 2015

மலர் மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார் After Death What will happened?

Echo of Orchestra up to sky vibration
A body laid along with dancers

Flies celebrates musicவாத்திய(ம்) இசை விண்ணதிர
ஒரு சவம் கிடக்க பல சவம் குதிக்க
ஈ மொய் இசை.கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக