செவ்வாய், 15 டிசம்பர், 2015

மின்னோட்டமும் மின்னூட்டமும் ELECTRICITY CHARGES

TO
EL CAR

You Burned as ELectric bulb there
Left and went
Fuse wire cut off....மின் விளக்காய் ஒளிர்ந்தாய்
அங்கிருந்து அகன்றாய் சென்றாய்!
மின்னிழை அறவே...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக