ஞாயிறு, 22 மே, 2016

ப(ய)ணம் ஒன்றே இரு வேறு வழியில்.Same Journey with Different ways

Road spreads long like Black snake
 Flying with merged legs like paperJunction and Crane
கரு நீளம் பாம்பாய் கிடக்கும் சாலை
கால்கள் சேர்த்து பறக்கும் தாளாய்முக்கு(ம்) கொக்கு(ம்)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக