சனி, 16 ஜூலை, 2016

எதிர் பார்ப்பு எதிரி பார்ப்பு expectation and Enemy's watch

Crushed it and crisped it
tear and tore
Brave and new cloth...
கசக்கிப் பிழிந்தேன்
கிழிந்து கிடந்தது
துணி(வு)கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக