வெள்ளி, 5 ஆகஸ்ட், 2016

Wooden Stone/Wooden leg/Measuring unit:மரக்கல் மரக்கால்

Wooden Stone/Wooden leg/Measuring unit:மரக்கல் மரக்கால்

It will not bloom,if it will be useful to death
Caught feel to tongueSupport( or juice Flower) stone.


சவுக்கு பூத்தது சாவுக்கு
காரம் எரிக்கிற நாவுக்கு


சாரம் பூக் கல்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக