சனி, 16 ஜூலை, 2016

முறிவில்லா(த) விஷம் No relief from this poison

Crushed to take Juice
Gist I got is
PoisonWe Shame

V sum.
கசக்கிப் பிழிந்தேன் சாறு எடுக்க‌
வந்தது பழரசமல்ல‌
விஷம்./
வி ஷேம்/
வி ஷம்
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக