சனி, 23 டிசம்பர், 2017

country became dust bin and poisonous potted house: குப்பை மேடாச்சு நச்சு வீடாச்சு

Put honesty in Dust bin

Collect violence blood in Non-Violence Vessel
Image result for collect violence blood in ahimsa vessel

NOW It is our Indian Democracy.

Image result for collect violence blood in ahimsa vessel

நேர்மையைத் தூக்கி குப்பையில போடுங்க‌
அஹிம்சைப் பாத்திரத்தில் இரத்தம் பிடிங்க‌
Image result for collect violence blood in ahimsa vessel
இந்தி(ய) (ஜன) நாயகம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக