ஞாயிறு, 31 டிசம்பர், 2017

Error in Images and political mistakes கட்சிப் பிழையா காட்சிப் பிழையா?

Black Sheeps grazing
white saree's supervision
Related image
In Greeny land
Image result for greeny land, goats are grazed by a wido in white saree in tamil nadu
கறுப்பு ஆடுகள் மேய்கின்றன‌
வெள்ளைச் சேலை மேய்க்க‌
Image result for widow in white saree
பச்சை வயக்காட்டில்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக