வெள்ளி, 8 டிசம்பர், 2017

Lady of Death ம(ர)ணப் பா(ர்)வை

Body crushed and Life breath left
But with Tail thoughts still shakes
Image result for beautiful lady taking rest with her head rest on lover shoulder
Lizard Sacrifice.

Related image
உடல் நசுங்கி உயிர் இழந்து
நின(வு)வால் துடித்தபடி
Related image
ப(ல்)லி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக