ஞாயிறு, 7 ஜூன், 2015

தாயுடன் தந்தை FATHER AND MOTHER

UN Measurable Love,Lust and Sex
Created  life until death
Ghost life...

காமம் கடலளவு கையளவில்
மெய் ஆயுள் வரை போய்
உயிர் ஆவி...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக