ஞாயிறு, 7 ஜூன், 2015

அ ம் மா ...அம்மா Oh..My dear Mother

அ ம் மா ...அம்மா
 Oh my dear Mother

Whole life is like lie
Like our Father's life
Both you given this..பொய்யாய் போனதந்த வாழ்க்கை
பொய்யாய் போன தந்தை வாழ்க்கை


தந்த வாழ்க்கை..

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக