புதன், 17 ஜூன், 2015

நமோக்களும் மோடிகளும்..NAMO NAMA MODI

Patriotists sowed their life seeds to country
Now weeds and bushes are thriving..Head vibs

Miracles and Magic of rulers.
உயிரை விதைத்தார்கள் கதிர்களாய்,
தலை சுற்றுகிறது இந்தியக் களைகளால்

மோடி வி(த்)தை மறுபடியும்...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக