புதன், 3 ஜூன், 2015

14+2 சுச் பாரத், மூச் பாரத்...Clean India silent India

No Freedom of thought
No Freedom to Write and Speak
Only 14%Vat Tax+Clean India Taxes.
Image from nasa.gov

இரண்டு வரி எழுத முடியவில்லை
ஒரு வரியும் கிடைக்கவில்லை
14% வாட் வரி...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக