ஞாயிறு, 16 ஏப்ரல், 2017

In our Mind Caves இரகசிய உலகில்

Thoughts of images are will move
Fear will absorbs all valuefull times
Image result for mind caves
Sound and waves.

Related image

பொய்யுரு விழுதாய் நகரும் ...
பொழுதெலாம் பயநாகம் விரியும்
Image result for mind caves
அரவம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக