ஞாயிறு, 8 மார்ச், 2015

Bye and Meet you Again..பிரிவோம் சந்திப்போம்

Smell of Mango tree Flowers fragrance again..
To remember last year's season and dream
Again Flower, unripe Fruit and Fruit.


மாம்பூ வாசம் மறுபடியும் வீசும்
போன ஆண்டின் கனாக் கண்கள் வீச
மறுபடியும் பூ காய் கனி.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக