புதன், 18 மார்ச், 2015

பொருள்: MONEY

No Money ; No world
No Righteousness No Heaven?
Life is in between that...பொருளிலார்க்கு இவ்வுலகு இல்: தெளிவில்

அருளிலார்க்கு அவ்வுலகு இல்: தெளிவில்(லை)
வாழ்(வு) இடை தொட(ல்)

பொருள்:

இல்:- இல்லம், இல்லை....

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக