வெள்ளி, 2 டிசம்பர், 2016

ஏங்கும் ஏக்கம் எங்கும் very close to soul

Bowl of Soul filled  out with your thought
Every place shows your figure and Eyes panic
Related image

TO See You,place to get down.

Image result for not able to explain that love in words


காதலாகி கசிந்துருகி ஜீவன் ததும்ப
எல்லாம் நீயாக கண் கிறங்கி தடு(ட)மாற‌
Related image
இறங்கு(ம்) இடம்.

2 கருத்துகள்: